Financiƫle toelichting

De hoofdbehandelaar is de gebruiker van Dental Sharepoint die de patiënt aanmaakt, diens gegevens invoert, foto's van die patiënt upload en een andere specialist uitnodigt.
De medebehandelaar is de gebruiker die wordt uitgenodigd om naar de foto's te kijken en commentaar te geven.

De kosten voor gebruik van Dental Sharepoint zijn:


1.  € 0,14 cent per ge-uploade foto te beginnen na de 200e foto.

2.  Hiernaast zijn er twee opties bij gebruik van Dental Sharepoint:

A.  De medehandelaar kiest voor een prodeo consult.
Er worden (behalve voor ge-uploade foto's) geen kosten in rekening gebracht.

B.  De medebehandelaar kiest voor een vergoeding van zijn consult. (De declaratie is te wijzigen in het patiëntscherm na het de klik op ‘opslaan en afronden’ in de kolom van de medebehandelaar.)

Van de declaratie is:

3.  Een hoofdbehandelaar kan ook een foto aanvragen bij het Tandheelkundig Diagnostisch Centrum Nederland. De kosten van het maken van de foto worden in rekening gebracht plus 15% (voor het gebruik van Dental Sharepoint, factoringkosten en debiteurenrisico).

 

De administratieve verwerking zal door Dental Sharepoint afgehandeld worden en kent meerdere mogelijkheden:

 

Dental Sharepoint zal aan de medebehandelaar en de hoofdbehandelaar per periode laten weten wat zijn vergoeding is en zijn kosten zijn.