Missie en Beleid

Missie, Privacybeleid en Beveiligingsbeleid:

 

Missie

 

Dental Sharepoint biedt een platform op internet voor het uitwisselen van tandheelkundige patiëntinformatie. Het doel is om behandelaars een beveiligde plek op internet te bieden waar zij gemakkelijk tandheelkundige foto's en andere informatie van een patiënt op kunnen zetten en collega's kunnen uitnodigen om commentaar en advies te vragen. De kwaliteit van de behandeling wordt vergroot en kennis wordt verbreed en verdiept.

Tevens wordt de mogelijkheid geboden om tandheelkundige foto's te bestellen via Dental Sharepoint bij het Tandheelkundig Diagnostisch Centrum Nederland ter ondersteuning van de kwaliteit van de diagnose.

De site kan ook gebruikt worden om data over te zetten bij het verhuizen van een patiënt of bij het verhuizen van een behandelaar.

In de toekomst zal er steeds meer gebruik worden gemaakt van gemeenschappelijke plaatsen op internet om samen de kwaliteit te vergroten. Dit medium is erg geschikt (meer dan b.v. e-mail) op het gebied van veiligheid, ordening, het tonen van verschillende gegevens voor verschillende betrokkenen en declaratiemogelijkheden.

 

Privacybeleid

 

 

 Beveiligingsbeleid